Bijna kerstvakantie

20 december 2019 - Freetown, Sierra Leone

De afgelopen twee weken hebben we veel kunnen doen in vergelijking met ervoor. We hebben aan een studiewijzer voor de docenten van het SEP programma mogen werken en een adviesdocument om het programma te verbeteren. Daarnaast zijn we aan het werken aan het schrijven van een business plan.

Op de maandagen waren de trainingen. Vorige week ging het over marketing en hoe je je positioneert in de kledingmarkt. Deze week ging de training over welke bedrijfsstrategie je kiest, waarin o.a. de strategie CSR (Corporate Social Responsibility) uitgelegd werd. 

Op de dinsdagen hebben we veldwerk gedaan. De eerste dinsdag bezochten we een vrouw die onderdeel is van het SEP trainingsprogramma. Haar baas is de net benoemde voorzitter van de kleermakersvakbond. We praten eerst met haar en vervolgens met de voorzitter. Zij vertelt ons dat het als kleermaker lastig is om rond te komen. De kosten zijn erg hoog en de winstmarges klein. De competitie is hoog en klanten hebben veel eisen. Ze is dankbaar voor het trainingsprogramma omdat het haar ogen opent en haar inspireert. Daarna vertelt de voorzitter ons dat hij zijn leerlingen niet alleen het vak leert, maar dat hij hen ook leiderschap leert. Hij wil voor de kleermakersbond nationale bekendheid krijgen en heeft een duidelijke visie hoe hij dat wil bereiken. Hij is begonnen met documenteren van belangrijke gegevens van de bond en is contact aan het maken met verschillende overheidsdepartementen. 

Woensdag vorige week hebben we op de compound gewerkt aan de studiewijzer en het adviesdocument. Deze woensdag is Saskia naar Nederland gevlogen om daar vakantie te vieren. 

Vorige week donderdag hebben we een dag op IAMTECH gewerkt. Hier hebben we o.a. aan het business plan gewerkt en we bereiden de training voor de maandag erna voor. Deze donderdag en vrijdag werken we aan het business plan en zorgen we dat de laatste dingen geregeld worden voordat we de kerstvakantie ingaan.