Op een derde van de stage!

1 december 2019 - Freetown, Sierra Leone

Op maandag is de tweede training van het entrepreneurship programma over het 'business model canvas' nadat we in de ochtend de bijeenkomst van de Tailoring Union hebben bijgewoond. Het is weer op een leuke interactieve manier en als we achteraf evalueren met de deelnemers geven ze aan dat ze het waarderen. Ze hebben wel nog vragen over onder andere wat ze de komende weken kunnen verwachten en certificaten. De komende weken gaan o.a. marktanalyse, marketing, financiering en plannen aan bod komen. Tijdens de training van 3 uur, wordt het eerste uur de stof uitgelegd, waarna de deelnemers in groepjes aan een opdracht werken en dat presenteren. Vandaag hebben ze ook een huiswerkopdracht meegekregen: om het business model canvas zelf in te vullen voor hun bedrijf. De allerlaatste week mogen ze hun plan voor hun bedrijf pitchen tijdens een groot evenement. 

Op dinsdag bezoeken we een van de deelnemers van het programma. We leren veel over zijn bedrijf. Hij heeft net zoals veel andere mensen hier een eigen bedrijfje opgezet, omdat de studiemogelijkheden en baankansen beperkt zijn. Mensen hier zijn over het algemeen heel erg ondernemend! Hij ziet zichzelf in de toekomst een kledingfabriek hebben, maar heeft daar op dit moment nog geen stabiele inkomstenbron voor. Van anderen horen we ook dat er uitdagingen zijn zoals de certificering van stagiairs en het aanschaffen van meer machines om meer werk te verrichten. 

Op woensdag hebben we een gesprek met onze Nederlandse begeleider. Aan het begin van de week hebben we besloten om meer taken zelf uit te gaan voeren zonder onze lokale begeleider. Daarvoor bespreken we hoe dit verder praktisch kan. Verder werken we op de compound aan een boekhoudsysteem voor het naaiatelier van SEP en maken een begin met het business plan voor het naaiatelier. 

Op donderdag blijft Nienke thuis, omdat ze zich niet lekker voelt. Door gezondheidsredenen moet ze van de dokter terug naar Nederland om te herstellen. Waarschijnlijk komt ze na de kerstvakantie weer terug. Saskia en Laura hebben interactieve sessies met studenten op IAMTECH en de boeken worden officieel overhandigd! Zie foto's hiervoor! 

Op vrijdag doen we voornamelijk groepswerk op de compound. We werken o.a. aan een Facebook workshop voor de training, omdat we vanuit de deelnemers horen dat daar behoefte aan is. Daarnaast maken we een begin met een handleiding voor docenten van de training. We merken dat de trainers erg gepassioneerd zijn, maar soms nog het overzicht van het programma missen. De structuur en organisatie die we gewend zijn in Nederland kan hier vaak een nuttige toevoeging zijn. Al moeten we goed bewust zijn van hoe het lokale systeem hier werkt om het hier te laten werken! Dat is onze uitdaging voor de komende weken.